Lidgeld

Omwille van administratieve rompslomp bij enkele financiële instellingen is het tot op heden nog niet mogelijk voor steunende leden om hun 5€ lidgeld over te maken op de BQB-bankrekening. Verwacht wordt dat dit pas vanaf 1 oktober mogelijk zal zijn. Daarom werd beslist om tijdelijk toe te staan dat het lidgeld contant betaald kan worden. Wie wil, kan dus op een quiz in augustus iemand van de BQB (zie lijst: de celvoorzitters en leden van het Dagelijks Bestuur van de cellen) aanspreken en hem je lidgeld overhandigen. Indien nodig kan hij je een bewijs van ontvangst geven. Opgelet: enkel deze 7 mensen zijn door de BQB gemachtigd om het lidgeld te ontvangen in naam van de BQB vzw. De contante betaling van het lidgeld is geenszins een verplichting, het staat je vrij om te kiezen om je lidgeld pas in september over te schrijven.