Invulformulier VQR-uitslag

Alvorens een uitslag door te sturen: controleer aub eerst even of de uitslag al niet in het uitslagenoverzicht staat.

VQR-formulier
Datum Quiz: Quiz: Aantal ploegen:
2-2-2024 LOL-Quiz 30 Ploegen
Maand: Locatie (Gemeente): Provincie:
Februari Lippelo Antwerpen
Score: Percentage: Vaste categorie?
85/110.5 76.92 % -
Reële sterktepunten: Gecorrigeerde sterktepunten: Correctie
2 2 0
Verdeling sterktepunten
Totaal: 2 5: 0 4: 0 3: 0 2: 1 1: 0 0: 9
Max. 10 in top-20: 2 5: 0 4: 0 3: 0 2: 1 1: 0 0: 9
Plaats Ploeg SP Punten Vast Variabel  
1 Voorlopig Bewind 0 6 4 2  
2 Kelly Vertetten (20240202) 0 5 3 2  
3 Ajax 0 4 2 2  
4 Chouffkes 0 3 1 2  
5 Ignazy's 0 2 0 2  
6 1840 0 2 0 2  
7 Café 't Vliegveld 0 2 0 2  
8 Next Question 2 0 0 0  
9 Oudleiding Sint-Amands 3 0 0 0 0  
10 Calukoteren 0 0 0 0  


Informatie: