Registreer je ploegnaam

Controleer eerst of je ploegnaam reeds geregistreerd is. Klik hier om de lijst te bekijken.

Hieronder vind je een lijst met reeds gekende ploegen die nog niet geregistreerd zijn. Selecteer je ploegnaam uit de lijst en vul de resterende gegevens in.

Staat je ploegnaam niet in de lijst? Kies dan een naam voor je ploeg die voldoende afwijkt van alle reeds bestaande ploegen. Let op: ploegnamen die te zeer gelijken op reeds geregistreerde ploegen of die vaak voorkomen en daardoor aanleiding kunnen geven tot verwarring, zullen niet in aanmerking komen voor registratie en opname in de ranking. Onder andere alle woordspelingen of ploegnamen met Quiz/Kwis zullen geweigerd worden.

Naam van de quizploeg *
Bestaande ploeg?